Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Böcker på bokhyllor i bibliotek i ofokus.

Tyck till om biblioteken på Gotland – svara på enkäten

Publicerad 2020-04-08 13:44
Biblioteken på Gotland jobbar fram en ny webbplats och undersöker hur biblioteken kan uppfylla gotlänningarnas behov på ett bättre sätt.

Just nu utvecklar biblioteken på Gotland en helt ny webbplats. Som ett led i det arbetet undersöks hur biblioteken kan uppfylla invånarnas behov på ett ännu bättre sätt. Hur ska till exempel framtidens bokbussar se ut? 

Gå in och gör webbenkäten via länken nedan. Vi söker svar från dig som redan besöker biblioteken men även från dig som i dagsläget inte använder bibliotekets tjänster. Genom att svara på enkäten deltar du i utlottningen av fina pocketböcker. Tack för du bidrar till en bättre biblioteksupplevelse! 

Gå in och gör enkäten på bättrebibliotek.se.