Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studenten 2020

Publicerad 2020-04-08 12:00
Med anledning av rådande omständigheter planeras olika scenarier för årets student- och skolavslutning för avgångseleverna vid Wisbygymnasiet.

Den 27 mars kom regeringens beslut att man för att begränsa smittspridning av covid-19 inte får samla mer än 50 personer vid offentliga tillställningar. Alla de studentarrangemang som var tänkta att genomföras inkluderar mer än 50 personer vilket gör att Wisbygymnasiet och studentkommitté stått inför dilemmat att ställa in allt firande eller försöka hitta alternativ.

- Att ta studenten är ett stort steg in i vuxenlivet, det är spännande och fyllt med förväntan och är en stor dag som alla som går på gymnasiet ser fram emot. Viktigt för oss i studentkommittén att alla elever kan få fira studenten på något sätt men vi måste göra det på ett säkert sätt som inte strider mot myndigheters beslut och restriktioner, säger Vera Emdén, ordförande i studentkommittén.

Beslutet om begränsningen av folksamlingar har gjort att studentkommittén tillsammans med skolledningen arbetat fram ett förslag där man skulle kunna genomföra studenternas olika arrangemang i mitten av augusti. En förhoppning finns dock fortfarande hos studenterna att antalet sjuka minskar drastiskt och att gällande restriktioner hävs så att studenten kan genomföras precis som vanligt i maj och juni.

Ett slutgiltigt beslut om att eventuellt flytta Student 2020 fattas i slutet på april och kommer kommuniceras genom studentkommitté och skolledning.

- Det är inte studentkommittén som fattar några beslut på egen hand utan all planering genomförs i samråd med skolledning och polis. Kontakt finns också med regionens smittskyddsenhet. Planeringsgruppen följer hela tiden regeringen beslut och Folkhälsomyndighetens restriktioner då det handlar om allas säkerhet. Alla studenter har fått information via brev, säger Karin Lekander biträdande rektor vid Wisbygymnasiet.