Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Nyfött barn i famnen hos förälder

Förlossningsvården och BB i Visby skärper rutinerna

Publicerad 2020-04-07 15:12
Liksom den övriga sjukvården i regionen påverkas även förlossningsvården av coronaviruset. Från och med den 6 april är partners och stödpersoner inte längre tillåtna att stanna på BB efter förlossningen.
En frisk och symtomfri partner eller stödperson är välkommen att närvara under förlossningen men därefter hänvisade att gå hem enligt nya direktiv från smittskyddsläkaren. Sedan tidigare råder det besöksförbud på samtliga vårdavdelningar på Visby lasarett, även på förlossning och BB.  
 
– Det här är en del i arbetet med att begränsa smittspridningen på sjukhuset, säger smittskyddsläkare Maria Amér.