Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (7 april)

Publicerad 2020-04-07 15:06
I dag tisdag den 7 april har inga nya fall av covid-19 konstaterats på Gotland.
Sammantaget har 15 fall av covid-19 konstaterats på Gotland sedan i mars 2020. I nuläget vårdas en person på sjukhus, på IVA. 
 
Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter
 Vi har alla ett personligt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas, säger smittskyddsläkare Maria Amér.