Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrichefen ”Jag borde inte ha åkt”

Publicerad 2020-04-06 16:02
Det pågår ett intensivt arbete inom Region Gotland med att minimera smittspridning av coronaviruset och se till att regionens alla viktiga verksamheter är igång. För personalen innebär det bland annat att tjänsteresor endast godkänns i undantagsfall. Privata resor som anställda väljer att göra, har dock regionen ingen möjlighet att förbjuda.

En av de regionanställda som varit utomlands de senaste veckorna är psykiatrichefen Marie Härlin.

Marie Härlin, du har varit utomlands och har precis kommit hem. Var har du varit?

– Jag har varit i Thailand tillsammans med mina barn och släktingar. Det var en privat semesterresa som var planerad sedan länge. Jag har under resan haft kontinuerliga avstämningar med enhetscheferna och följt arbetet via mejl. Verksamheten har fungerat väl under min frånvaro.

Du har fått en del kritik för att du åkte, vad säger du om det?

–  Jag förstår kritiken och så här i efterhand är det ju självklart att jag inte borde ha åkt. Läget förändrades så snabbt och jag uppfattade helt enkelt inte olämpligheten i att resa, där och då. Det är lätt att vara efterklok. 

Hur såg läget ut när du reste?

– Det fanns till exempel inga restriktioner kring sammankomster, inga skolor var ännu stängda och så vidare. I det läget hade jag helt enkelt inte hunnit inse allvaret i situationen och vilka oerhörda konsekvenser coronaviruset skulle få på hela vårt samhälle. Jag satt på flygplanet när jag fick kännedom om UD:s avrådan, och då tyckte jag inte att jag kunde vända. Givet dagsläget och den information jag har nu, skulle jag inte ha åkt.

Kommer du att gå till jobbet som vanligt nu?

–  Jag kommer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att arbeta på distans i största möjliga utsträckning. Eftersom jag har varit utomlands kommer jag att vara extra uppmärksam på eventuella symptom och självklart stanna hemma vid minsta tecken.

Hälso- och sjukvårdschef Marie Loob, hur ser restriktionerna kring resor ut för  regionanställda, i dagsläget?

– Vi har sedan tidigare fattat beslutet att inte godkänna några tjänsteresor utomlands och att vara mycket restriktiva gällande tjänsteresor inom Sverige. Det har vi rätt att göra. Däremot kan vi inte förbjuda anställda att resa på sin fritid. Det vi kan göra är att informera och medvetandegöra medarbetare om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring resor för att förhindra smittspridning Vi har alla ett stort eget ansvar att minska smittspridningen och vi kan bara hoppas att alla förstår allvaret i den här uppkomna situationen.