Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (6 april)

Publicerad 2020-04-06 14:49
Ett nytt fall av covid-19 har konstaterats på Gotland idag den 6 april. Personen befinner sig isolerad i sitt hem. Detta innebär att vi totalt sett har 15 bekräftade fall med det nya coronaviruset på ön. Du som är 70 år eller äldre - stanna hemma.

För närvarande vårdas bara en person inneliggande på Visby lasarett, på IVA. Allt fler av de som konstaterats smittade är på väg att tillfriskna från covid-19.

- För att friskförklaras vid konstaterad covid-19 infektion gäller att man ska känna sig återställd samt varit feberfri och symptomfri i minst 48 timmar för att vara välkommen tillbaka till jobb eller skola, säger smittskyddsläkare Maria Amér.

Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

- Vi har alla ett personligt ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel, säger, säger Maria Amér. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.