Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så jobbar hemtjänsten med covid-19

Publicerad 2020-04-15 08:29
Hemtjänsten inom Region Gotland har infört flera nya rutiner och genomfört utbildningar för att stärka och skydda både medarbetare och brukare mot covid-19.
- Det är en tuff tid men vi har fantastisk personal som jobbar hårt när sjukfrånvaron är större än vanligt och vi har oroliga brukare som vi måste ta hand om och framför allt skydda från smitta, säger avdelningschef Agneta Nyström Adman.
 
Även före coronavirusets spridning arbetade hemtjänstpersonal med tydliga rutiner för att skydda sköra brukare mot olika typer av smittor. Nu har de vårdhygieniska rutinerna skärpts ytterligare och vissa förändringar inom hemtjänsten sker, bland annat när det gäller besök i affären.
 
- Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer äldre än 70 år ska stanna i hemmet så följer inga brukare med till affären. Det är annars en social aktivitet som är trevlig och viktig. Men i dagsläget gör vi inte det, fortsätter Agneta Nyström Adman.
 
Här en är del av de rutiner som nu gäller:
All hemtjänstpersonal har tillgång till ett kit med skyddsglasögon alternativt visir, engångsförkläde, skoskydd, plasthandskar, handsprit, tvål och pappershanddukar.
Brukare som vanligtvis följer med personal för att handla stannar nu hemma.
Personal genomgår e-utbildningar kring covid-19.
Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har i samarbete med smittskyddsenheten tagit fram vårdhygieniska rutiner just för hemtjänst och covid-19. 
Brukare med symtom ska vistas i hemmet om inte sjukhusvård behövs.
Förutom att skyddsutrustning används hemma hos sjuk brukare, byts arbetskläder innan man går till ny brukare om kläderna förorenats.
Avrådan från att brukare i andra kommuner ansöker om tillfällig vistelse på Gotland.
Anhöriga kan anställas tillfälligt för att sköta omsorgen om brukare.
 
Ett informationsblad har gått ut till alla brukare där de informeras om att det kan bli annorlunda tider än vad man är van vid och att det finns risk för att vissa servicetjänster, som städ, flyttas fram. 
 
- Vi har också ett samarbete med de privata hemtjänstutförarna för att säkerställa att de har tillgång till samma utbildningsmaterial och vårdhygieniska rutiner som Region Gotlands hemtjänst, säger Therese Thomsson, chef för myndighetsavdelningen inom socialförvaltningen.