Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arbeten med hjälp av flyg över Visborgsområdet

Publicerad 2020-04-06 09:54
Planeringsarbetet inför byggandet av nya bostäder och serviceverksamheter inom Visborgsområdet pågår för fullt och med anledning av det så kommer det att utföras mätningsarbeten med hjälp av flyg under vecka 15.

Arbetet kommer att ske inom en till två dagar och kan medföra vissa bullerstörningar som vi ber om överseende med.