Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (5 april)

Publicerad 2020-04-05 14:31
Läget avseende covid-19 är fortsatt stabilt, inga nya bekräftade fall på Gotland idag den 5 april. Det innebär att Gotland totalt sett har 14 bekräftade fall av covid-19.
Det är viktigt att alla hjälps åt för att minimera smittspridningen:
  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk