Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (4 april)

Publicerad 2020-04-04 14:42
Provsvar idag den 4 april visar att ytterligare en person har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt 14 personer har konstaterats smittade på Gotland.
För närvarande vårdas en person inneliggande på Visby lasarett, på IVA. Flera personer av de som konstaterats smittade är på väg att tillfriskna från covid-19. 
 

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minimera smittspridningen:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk