Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Med anledning av Corona: Beslut om hantering av aktivitetsstöd, resestöd samt årshandlingar

Publicerad 2020-04-03 15:13
I och med det rådande läget på grund av Coronapandemin har Region Gotland vid senaste regionfullmäktiges möte den 24 mars tagit beslut kring hanteringen av aktivitetsstöd, resestöd samt årshandlingar.

Eftersom Folkhälsomyndigheten råder att inte hålla årsmöten och liknande, blev beslutet att möjlighet ges till uppskov med att lämna in sina årshandlingar. Tidigare regelverket gjorde gällande att årshandlingar skulle in innan utbetalning kunde ske, men nu kommer vi se till att stöden betalas ut ändå.

Årshandlingar skickas in när möjlighet har givits att hålla möten. Notera dock att Region Gotland fortfarande behöver era årshandlingar på samma sätt som tidigare, uppskovet gäller till 2020-11-30.

Aktivitetsstöden från Region Gotland för aktiviteter under hösten 2019 är på väg ut till föreningarna. Däremot är vi medvetna om att aktiviteter våren 2020 av naturliga anledningar har minskat hos väldigt många föreningar.

För att säkerställa att det tappet inte ska drabba föreningarna vad gäller aktivitetsstöd, är det beslutat att utbetalningen vad gäller vårens aktiviteter baseras minst på de antal aktiviteter som respektive förening hade våren 2019 och inte 2020. Detsamma gäller resestödet.

Pär Gustavsson, enhetschef fritid
Per Wallstedt, fritidsstrateg

Vid frågor, kontakta forening@gotland.se