Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om det nya coronaviruset (3 april)

Publicerad 2020-04-03 14:52
Ett nytt fall av Covid-19 är konstaterats på Gotland idag den 3 april. Personen smittades på Gotland och befinner sig isolerad i sitt hem. Detta innebär att vi totalt sett har 13 bekräftade fall med det nya coronaviruset.
För närvarande vårdas bara en person inneliggande på Visby lasarett, på IVA. Allt fler av de som konstaterats smittade har tillfrisknat från Covid-19. 
 

Det är nu viktigt att alla hjälps åt för att minimera smittspridningen

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk