Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jörgen Norström blir ny avdelningschef för grundskolan på Gotland

Publicerad 2020-04-03 13:19
Jörgen Norström, nuvarande rektor för Gråboskolan i Visby, kommer att tillträda tjänsten som avdelningschef för grundskolan den 1 juni 2020.

Jörgen arbetar sedan många år som rektor inom Region Gotland. De senaste tio åren som rektor på Gråboskolan och har många års erfarenhet inom skola, fritidshem och förskoleklass.

- Det är med stor glädjen jag kan meddela att Jörgen Norström tackat ja till uppdraget som avdelningschef för grundskolan på Gotland. Han har framgångsrikt lett arbetet med att utveckla Gråboskolan som idag är en skola där eleverna gör goda resultat. Jörgen kommer med sin långa erfarenhet av ledarskap inom skolan bidra till att fortsätta utveckla grundskolan på Gotland, säger Torsten Fleming utbildningsdirektör.

- Efter många år som rektor känns det väldigt inspirerande att tillträda tjänsten som avdelningschef för grundskolan. Min ambition är att bygga vidare på det goda arbete som Torsten Flemming genomfört som avdelningschef. Jag ställer mig väldigt ödmjuk inför uppdraget som innebär ett stort lagarbete tillsammans med alla duktiga rektorer. Och givetvis tillsammans med den kompetenta personal som finns på alla olika skolor och fritidshem på Gotland. Jag kommer givetvis inte kunna allt inom det nya uppdraget, men vi lär tillsammans och gör varandra bra, säger Jörgen Norström.