Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannonser lördag den 4 april

Publicerad 2020-04-04 09:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna den 4 april.

Det är denna lördag två samannonser, en som handlar om råd till allmänheten angående coronaviruset samt information om våra verksamheters tillgänglighet.

Den andra annonsen är en ordinarie samannons, med bland annat bygglovsärenden.