Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hjälp och stöd under pandemin

När coronapandemin förändrar vår vardag är det lätt att känna både frustration, oro och ensamhet. Människor tvingas isolera sig och påverkas på olika sätt. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

En del familjer får mer problem i kristid och att då behöva tillbringa mer tid hemma kan ge ännu mer oro och ångest. Då kan det vara bra att prata med en vuxen som du litar på.

Bris – barnens rätt i samhället

Bris, en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer, erbjuder stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. 

Telefon till Bris: 116 111 

Första linjen – Region Gotlands mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Via Första linjen kan du som är mellan 6 och 17 år och dina föräldrar få råd och hjälp av behandlare från både sjukvård och socialtjänst.

Telefon till Första linjen: 0498-26 80 86

Trygga Barnen

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt.

Umo

Umo.se är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På Umo kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Sveriges alla regioner är med och betalar för Umo.

Om du upplever hot och våld

Läs mer om hur du kan få hjälp om du upplever hot och våld i din närhet

Om du vill veta mer om corona

Här finns information för barn och unga:

Stödlista – Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar, appar, telefonlinjer och liknande som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Där finns allt från digitala caféer, digital läxhjälp till telefonlinjer för stöd vid ensamhet och psykisk ohälsa.

Om du som förälder eller anhörig är orolig för ett barn eller en ungdom kan du vända dig till:

Första linjen – Region Gotlands mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen har bred kompetens när det gäller barn och ungas psykiska hälsa. Här kan barn och unga mellan 6 och 17 år och deras föräldrar få råd och hjälp av behandlare från både sjukvård och socialtjänst.

Telefon till Första linjen: 0498-26 80 86

Orosanmälan – anmälan om att barn far illa 

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. 

Bris – att prata med barn om coronaviruset

Bris – barnens rätt i samhället, menar att det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Stödlista – Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar, appar, telefonlinjer och liknande som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Där finns allt från digitala caféer, digital läxhjälp till telefonlinjer för stöd vid ensamhet och psykisk ohälsa.

Är du rädd för någon närstående? Har du sett eller upplevt hot eller våld hemma/i din familj?  Är du orolig för någon annan som är utsatt för våld? Har du utsatt/är du orolig för att du ska utsätta någon för våld? 

Det finns hjälp att få! 

Att känna oro, rädsla eller nedstämdhet ibland är inte farligt och helt normalt. Det kan vara en naturlig reaktion i den förändrade situation vi befinner oss i med anledning av pandemin. 

Om du eller någon i din omgivning känner oro så hjälper det ofta att prata med varandra. Ett samtal kan dämpa oro och rädsla. Om du känner långvarig oro eller nedstämdhet som gör att det blir svårt att klara av vardagen, finns bra kontaktvägar och vård att söka. 

Stödlista – Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar, appar, telefonlinjer och liknande som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Där finns allt från digitala caféer, digital läxhjälp till telefonlinjer för stöd vid ensamhet och psykisk ohälsa.

Hjälp i vardagen

Gotlands handlare har anpassat sina tjänster och hjälper dig som är 70+ eller i riskgrupp så du kan handla så tryggt som möjligt. Via länken nedan kan du hitta mer information om vad de kan göra för dig och på vilket sätt organisationer som bland andra Röda korset kan hjälpa dig. 

Må bra på avstånd

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet då vi inte kan umgås som vi brukar. Det du kan göra är till exempel att gå ut på promenader i naturen, tala i telefon med nära och kära, eller hålla kontakt via dator. Din kontakt kan betyda lika mycket för någon annan. Försök att sysselsätta dig med det du brukar göra och tycker är roligt och stimulerande.

Hitta mer information:

Nationellt informationsnummer 113 13

Telefon: 113 13

Vårdguiden 1177

Telefon: 1177

Hemtjänst och boendestöd (Region Gotland)

Telefontid: 07.00–17.00
Telefon: 0498-26 90 00

Jourhavande präst

Telefontid: 17.00–08.00
Telefon: 112

Jourhavande medmänniska

Telefontid: 21.00–06.00
Telefon: 08-702 16 80

Kvinnofridslinjen

Telefon: 020-50 50 50

Röda Korsets stödtelefon under coronakrisen

Telefontid: 12.00–16.00
Telefon: 0771-900 800

Äldrelinjen psykisk ohälsa

Telefontid: måndag–fredag, klockan 08.00–19.00 och lördag–söndag, klockan 10.00–16.00
Telefon: 020-22 22 33

Stödlista – Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar, appar, telefonlinjer och liknande som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Där finns allt från digitala caféer, digital läxhjälp till telefonlinjer för stöd vid ensamhet och psykisk ohälsa.

Region Gotland och civilsamhället arbetar tillsammans. Röda Korset och Svenska kyrkan samordnar frivilliga insatser.

Volontärer sökes till Röda Korset

Röda Korset behöver fler volontärer som hjälper till under coronapandemin. Röda Korset har lång erfarenhet av att samordna volontärer under kriser och katastrofer.

Facebookgruppen ”Covid-19 hjälpande hand Gotland”

Gruppen är startad av eldsjälen Evelina Olsson och administreras av henne och Röda Korset på Gotland. Det är en grupp för både de personer som behöver hjälp med att till exempel handla mat och de frivilliga som kan hjälpa till att uträtta ärenden åt andra. Gruppens administratörer ser till att koppla samman ett behov med en hjälpande hand. 

För dig som vill stötta gotländska företag

De gotländska företagen behöver stöd i ett tufft ekonomiskt läge. Du kan bidra genom att handla varor och tjänster lokalt och sprida kampanjen "Gotland behöver dig". Stöd kampanjen Gotland behöver dig I syfte att stödja och hjälpa Gotland genom den här tuffa perioden har en gemensam kampanj inletts, för att tillsammans försöka mildra både de kortsiktiga och långsiktiga effekterna till följd av coronaviruset.

Förhoppningen är att alla som har möjlighet stöttar lokala företag, restauranger och handlare under dessa utmanande tider. Kampanjen är ett gemensamt initiativ från näringslivet och det offentliga och bakom den står Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Företagarna, Svenskt näringsliv, Lantbrukarnas riksförbund, Visby centrum, Gotland handel, Gotlands krögarförening, Region Gotland och länsstyrelsen. Gör så här för att stötta kampanjen:

Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Region Gotland erbjuder alla invånare stöd och omsorg i olika livssituationer. 

Socialtjänst och omsorg

Alla som bor i region Gotland har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det innebär att det ska finnas hjälp för dig att få om du riskerar att inte kunna försörja dig själv eller din familj. Socialtjänsten har en viktig roll när människor behöver försörjningsstöd eller budget- och skuldrådgivning. 
 
 

Det är viktigt med motion för att må bra. Vi har skapat rörelsefilmer till dig som vill få in mer fysisk aktivitet och återhämtning i vardagen.

Filmerna är skapade av leg. fysioterapeut Ellinor Björkman som arbetar på Region Gotlands hälsofrämjande enhet och de är fria för alla att använda. Kom ihåg att små förändringar idag kan ge stora positiva effekter för din hälsa på sikt!

Stödlista – Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har sammanställt en aktuell lista med länkar, appar, telefonlinjer och liknande som du och andra i din närhet kan ha stöd av för att främja psykiska hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Där finns många åldersanpassade rörelsetips och länkar till bra sidor och appar.