Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar till elever och vårdnadshavare på Wisbygymnasiet

Får eleverna komma tillbaka till skolan efter påsk?

Fram tills det att vi får ett annat beslut bedrivs Wisbygymnasiets undervisning som fjärrstudier. Läsårstiderna följs som planerat.

 

Vad händer med prov eller andra examinationer?

Ansvarig lärare kommer att skapa examinationer som fungerar för fjärrundervisning och som ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper, även om man inte möts i en skolsal. Gymnasiearbeten för årskurs 3 kommer att genomföras inom ramen för fjärrundervisning såvida de inte genomförs på en APL-plats. Yrkeslärare har dialog med branschen och gör olika planeringar för de yrkesprov som brukar ingå i utbildningen.

 

Vad gäller för nationella prov?

Skolverket har beslutat att ställa in samtliga nationella prov under vårterminen -20.

 

Vad händer om man är sjuk?

Elever som är så pass sjuka att man inte kan delta vid fjärrundervisning via Skype eller vara på APL, ska sjukanmälas enligt skolans vanliga rutiner.

 

APL

Elever på yrkesprogram som är på APL ska fortsätta med det. Om förutsättningarna förändras så kontaktar eleven sin APL-uppföljare för individuell planering.

 

Fungerar Öppet Plugg som vanligt?

Elever kan få hjälp av lärare via Skype under tiden för Öppet Plugg (tisdagar kl 15:30 – 17:00). Kontaktlista till ämneslärare finns i itslearning.

 

Vad händer med skolavslutning och student?

Det finns arbetsgrupper, både på skolan och förvaltningen som ser över hur årets olika skolavslutningar utifrån gällande regelverk kan genomföras. Vi återkommer med mer information.

 

Stödfunktioner

Skolans olika stödfunktioner så som skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare, kuratorer eller specialpedagoger finns tillgängliga för eleverna. Kontaktuppgifter finns här på skolans hemsida.