Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om hälso- och sjukvårdens arbete med det nya coronaviruset

Publicerad 2020-03-31 14:37
Läget avseende Covid-19 är fortsatt stabilt, inga nya bekräftade fall på Gotland idag tisdag den 31 mars, och sjukvården rapporterar att det är förhållandevis lugnt.
Det innebär att Gotland totalt sett har 11 bekräftade fall av Covid-19 varav två vårdas inneliggande, en på vårdavdelning och en på IVA.
 
- Det ger oss tid att fortsätta med de intensiva förberedelser som pågår med omställning av viss verksamhet och allt vad det innebär, säger Maria Amér, smittskyddsläkare på Gotland.
 
Det råder besöksförbud på lasarettets vårdavdelningar och på äldreboenden. Besöksförbud gäller även boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
 
Det är nu viktigt att alla hjälps åt för att minimera smittspridningen:
  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk