Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

70-plussare åker ensamma i färdtjänst och sjukresor

Publicerad 2020-03-31 10:51
Från och med idag kommer de som är 70 år eller äldre och nyttjar färdtjänsten eller sjukresor att få åka i egna bilar.
- Vi har kommit överens om detta med smittskyddet på Gotland. Det här är förstås ett sätt att skydda våra äldre i dessa Coronatider, förklarar chefen för Region Gotlands kollektivtrafikenhet, Jyrki Vainio.

Detta beslut gäller alla som nyttjar färdtjänsten eller sjukresor och är 70-plus. Beställningscentralen (Samres) vet vid beställningen om personen i fråga är 70 år eller äldre. Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Det betyder att resorna normalt i möjligaste mån samordnas, man åker alltså fler i en bil.

När det gäller sjukresor erbjuds alla 70-plussare serviceresa med egen taxi till sjukvårdsinrättning. Detta beställs via beställningscentralen som vanligt.