Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sommartidtabellen för bussarna är nu publicerad

Publicerad 2020-03-31 10:41
Årets sommartidtabell för kollektivtrafiken gäller från och med söndag 14 juni till och med lördag 15 augusti 2020. De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare år sammanställs här.

Här hittar du busstidtabellerna.

Nytt trafikkoncept

Visby busstation blir knutpunkt. Det innebär att avgångar och ankomster av stads- och landsbygdstrafiken samordnas, vilket ger regelbundna anslutningar stads- och landsbygdsbussar emellan. Nåbarheten av viktiga verksamheter som till exempel Lasarettet eller Korpen förbättras.

Visby stadstrafik

Linjerna 1 och 2 trafikeras på samma sätt som under ordinarie tidtabell (tidigare somrar ersattes båda linjer av linje 5 på vardagar mellan klockan 9 och 15).

Linje 1 får en rakare dragning längs Stenkumlaväg genom att körningen via Signalen-området faller bort. Det är nödvändigt för att hinna till anslutningar på busstationen i tid. Visborgsområdet trafikeras åt båda håll en gång i timmen.

Linje 5 får ett tydligare koncept. Södra delens linjesträckning är oförändrad, men betjänas mer regelbundet: jämna timmen motsols och ojämna timmen medsols. På linjens norra del går bussen från busstationen alltid direkt till Lasarettet och fortsätter därifrån via norrområdet tillbaka mot busstationen. Norra delen trafikeras därmed endast medsols.

Landsbygdstrafik

Observera att trafiken mellan Visby busstation och Visby hamnterminal tillgodoses med stadstrafikens linje 6, som är anpassad till de viktigaste avgångar och ankomster av färjan.

Landsbygdsbussarna trafikerar inte längre norrområdet på morgnarna. Resenärer som vill fortsätta mot Lasarettet byter istället på busstationen till linje 1.

Linje 10

  • Förstärkningstrafiken omvandlas till reguljära turer, varmed det på förmiddagar och eftermiddagar erbjuds två turer per timme mellan Visby och Tofta Strand.
  • Mellan Klintehamn och Hemse går fler turer.
  • Helgtrafiken utökas så att den motsvarar vardagstrafikens omfattning.

Linje 11

  • Turerna mot Holmhällar – Vamlingbo förlängs till Hoburgen.
  • De turer som tidigare gick via Ljugarn går istället ordinarie linjeväg, vilket ger ökad trafik via Vänge och kortare restid mot Hemse.
  • Helgtrafiken utökas, vilket bland annat möjliggör tidigare resor från Roma mot Visby.

Linje 13

  • Utbudet mellan Roma och Ljugarn på helger utökas från två till fem turer per riktning.
  • Vissa turer går till och från Visby.

Linje 20

  • Trafiken till/från Fårö utökas från tre till fyra turer per riktning.
  • Försöksvis återupptas sommartrafik via Hellvi – Valleviken med tre turer per riktning på vardagar och två turer på helgdagar.

På de övriga linjerna är utbudet i stort sett oförändrat.