Kontakt

Kontaktuppgifter för frågor och felanmälan
Medborgare eller företag? Kontakta Region Gotland via
E-post: support.sakrameddelanden@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
En person kollar epost i sin smartphone

Säker meddelandehantering

Med hjälp av systemet Säkra meddelanden kan verksamheter i Region Gotland skicka och svara på meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Arbetssättet påminner om Mina meddelanden som används bland myndigheter och banker med flera. Det krävs inloggning både för att skicka och läsa meddelanden.

Kontaktuppgifter för frågor och felanmälan 

Medborgare eller företag? Kontakta Region Gotland via e-postadress: support.sakrameddelanden@gotland.se
 
 

Det är varje enskild verksamhets ansvar att bedöma när det är lämpligt att använda systemet.

För att skicka meddelande till en person som inte använt tjänsten innan så behöver regionen dennes personnummer, detta för att säkerställa att det verkligen är rätt person som läser meddelandet. En regionanställd skapar ett meddelande och när det ska skickas ombeds den anställde att ange personnummer på mottagaren.
 
Mottagaren får ett e-postmeddelande med information och en länk att klicka på. Om en regionanställd skickar meddelandet till en extern mottagare för första gången så ska alltid den regionanställde tala om för personen att det säkra meddelandet kommer från en verksamhet i regionen och att länken är trygg.
 
Själva meddelandet kan sparas som pdf. Eventuella bilagor laddas ner som vanligt.
I nuläget kan medborgaren/företaget endast svara på ett säkert meddelande från Region Gotland, inte initiera en ny dialog.