Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesrapport om hälso- och sjukvårdens arbete med det nya coronaviruset

Publicerad 2020-03-30 14:25
Inga nya fall med Covid-19 har rapporterats på Gotland idag den 30 mars. Två nya fall av konstaterades under helgen. Ingen av dessa vårdas på Visby lasarett.
Det innebär att Gotland totalt sett har elva bekräftade fall av Covid-19 varav två vårdas inneliggande (en på vårdavdelning och en på IVA).
 
Sjukvården är fortsatt i stabsläge.