Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Resor till och från Gotland under påskledigheten

Publicerad 2020-03-30 12:35
Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet när det gäller resor i allmänhet och resor under storhelger. Detta gäller exempelvis till turistorter.

– Det här väcker frågan om du som sommargotlänning verkligen ska besöka Gotland under påskledigheten. Vår sjukvårdskapacitet är anpassad för antalet bofasta. Den riskerar därför att bli ansträngd om vi skulle få ett stort antal besökare i behov av vård. Vi måste alla ta vårt ansvar i den här situationen och undvika resor, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på Gotland om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller nära och kära. Folkhälsomyndigheten går med anledning av covid-19 ut med starka rekommendationer om att personer över 70 år och andra i riskgrupper bör stanna i sin hemkommun.

Det är också så att i det läge som råder har hemtjänst och hemsjukvård inom Region Gotland ett mer ansträngt läge. Sjukfrånvaron är högre och vi behöver planera för eventuellt ännu högre frånvaro. 

 Därför ber vi nu alla som är i riskgrupp och tänker ansöka om insatser vid tillfällig vistelse att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, säger Therese Thomsson, chef för myndighetsavdelningen inom Region Gotlands socialförvaltning.