Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förfrågningar till regionarkivet

Regionarkivet tar emot förfrågningar gällande handlingar som vanligt från forskare, privatpersoner och verksamheter.

Regionarkivet tar emot förfrågningar som vanligt trots Coronaviruset. Vi uppmanar dock folk att i första hand vända sig till oss via e-post och telefon framför fysiska besök. Detta till följd av att vi vill ta vårt ansvar att minska smittspridningen både bland medarbetare och allmänheten.

Kontaktuppgifter finns på https://www.gotland.se/regionarkivet.