Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler fall av Covid-19 på Gotland

Publicerad 2020-03-29 10:51
Två nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har identifierats på Gotland.

Antalet konstaterade fall av Covid-19 på Gotland är nu elva stycken. 

 
Råd till allmänheten
Om du har förkylningssymtom, även milda, eller tecken på influensa ska du undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk
 
Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma. Begränsa dina fysiska kontakter med andra människor en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
 
Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet och hosta och nys i armvecket.
 
Om du känner dig sjuk så sök i första hand information på 1177.se De flesta behöver inte kontakta vården. Behöver du mer råd och stöd ring din vårdcentral eller 1177.