Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland behöver säkrade flygtransporter till fastlandet

Publicerad 2020-03-27 16:02
För att säkerställa samhällskritiska transporter till och från Gotland, utifrån det aktuella läget, har regionen och länsstyrelsen i dag lämnat in en framställan till regeringen.

Eftersom den reguljära flygtrafiken kraftigt minskat sin turtäthet till och från ön, är oron att transporterna helt ska upphöra. Det skulle få konsekvenser på bland annat transporterna av laboratorieprover från lasarettet i Visby till Karolinska. Det gäller också de så kallade corona-proverna. Även persontransporter med flyg till Gotland är mycket viktigt för att upprätthålla service och underhåll av samhällskritisk infrastruktur.

Därför vill nu regionen och länsstyrelsen att regeringen säkerställer dessa samhällskritiska transporter.