Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannonser lördag den 28 mars

Publicerad 2020-03-28 09:00
Här hittar du Region Gotlands samannons som publiceras i lokaltidningarna den 28 mars.

Det är denna lördag tre samannonser, en som handlar om råd till allmänheten angående coronaviruset samt information om våra verksamheters tillgänglighet. Den andra handlar om Region Gotlands stödpaket och råd till allmänheten. Den tredje annonsen är en ordinarie samannons, med bygglovsärenden.