Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu startar Region Gotlands företagsjour till stöd för Gotlands företagare

Publicerad 2020-03-27 16:07
Från och med måndag den 30 mars har Region Gotland en företagsjour på plats i Donnerska huset i Visby. Jouren kommer att ge stöd till företagare i de utmaningar som uppstått på grund av det nya coronaviruset.

De företagare som vänder sig till jouren kommer att få ledsagning i vilka nationella och lokala stödåtgärder de kan ta del av och hur de kan göra och planera för sin verksamhet. Företagarna får även guidning i vart de kan vända sig, för att hitta rätt i kontakten med myndigheter.

- Nu inrättas en företagsjour för att stötta öns jobbskapare i en oerhört omvälvande tid. Vår förhoppning är att företagsjouren ska bidra till att fler nyttjar de stödåtgärder som finns, så att fler företag klarar av de utmaningar som coronakrisen medför, säger Jesper Skalberg Karlsson (M), vice ordförande regionstyrelsen.

Region Gotland ger de lokala näringslivsorganisationerna Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau ett tillfälligt verksamhetsbidrag, som en del av stödet till näringslivet. Detta är för att de ska kunna förstärka sin uthållighet och kunna stödja regionens företagsjour. Organisationerna utgår liksom företagsjouren från Donnerska huset vilket gör att de företagare som vänder sig till jouren får tillgång till en samlad kompetens under ett och samma tak.

Företagsjouren kommer inledningsvis att finnas tillgänglig via telefon samt e-post och utökas inom kort med besökstider.

Läs mer om företagsjouren på www.gotland.se/informationtillforetagare