Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nya regler för restauranger, barer och caféer med anledning av coronaviruset

Publicerad 2020-03-26 21:57
Nya regler från Folkhälsomyndigheten innebär att restauranger, barer och caféer måste arbeta än mer med att minska risken för smittspridning. I huvudsak handlar det om att skapa miljöer utan trängsel.

Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrift ska restauranger, barer och caféer se till att det som besökare går att hålla avstånd till andra. Detta ska ske genom att:

  • lokalen möbleras med större avstånd mellan borden.
  • besökare äter och dricker sittandes vid ett bord och alltså inte ståendes vid exempelvis en bardisk. Beställningarna ska bäras ut av personal.
  • besökare får beställa och hämta sin mat eller dryck själva endast om det kan ske utan att det uppstår trängsel eller köer.

Den som ansvarar för verksamheten ansvarar också för att ha rutiner för att minska risken för smittspridning. En riskbedömning ska göras regelbundet utifrån de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten och Region Gotlands smittskyddsläkare.

Att reglerna efterlevs kommer att kontrolleras inom ramen för Region Gotlands ordinarie tillsynsarbete. Skulle det visa sig att någon verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrift, har Region Gotland mandat att tillfälligt stänga verksamheten. Detta för att säkerställa att risken för smittspridningen är så liten som möjligt.