Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ytterligare fall av Covid-19 på Gotland

Publicerad 2020-03-26 13:33
Fyra nya fall av coronavirusinfektion (Covid-19) har identifierats på Gotland. Två av de smittade personerna vårdas på Visby lasarett. De två andra mår efter omständigheterna väl och är isolerade i sina hem. Samtliga är hemmahörande på Gotland. Klicka på bilden för att se filmen från pressträffen som hölls idag torsdag den 26 mars.

 

Antalet konstaterade fall av Covid-19 på Gotland är nu nio stycken. Till följd av utvecklingen kring coronaviruset har sjukvårdsledningen gått upp i stabsläge från klockan 10.15 i dag, torsdag den 26 mars.

En av personerna är smittad av en anhörig som sedan tidigare bekräftats vara smittad.. En är smittad på fastlandet och de övriga två är smittade på Gotland.

- Vi har gått in i nästa fas eftersom vi nu ser samhällsspridning av Covid-19 här på ön. De råd vi redan gått ut med är det nu ännu viktigare att vi alla följer, säger Region Gotlands smittskyddsläkare, Maria Amér.

Sjukvården tar löpande prover på patienter som uppfyller de kriterier som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. När nya fall konstateras inleds smittspårning vilket innebär att man spårar närkontakter som skett under de dagar som den smittade haft symtom. Vid bekräftade fall styr patientens behov av vård, om isolering sker på sjukhus eller i hemmet. När det gäller personal, utförs provtagning om personen exponerats för smitta och uppvisar symtom.

Du som är 70 år och äldre bör stanna hemma. Begränsa dina fysiska kontakter med andra människor en tid framöver. Använd telefon och sociala medier. Det gäller även om du känner dig frisk.

Undvik smitta genom att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet, hosta och nys i armvecket.

Om du känner dig sjuk så sök i första hand information på 1177.se. De flesta behöver inte uppsöka vården. Behöver du mer råd och stöd, ring din vårdcentral eller 1177.

Resor till och från Gotland. Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet när det gäller resor i allmänhet och resor under storhelger. Detta gäller exempelvis till turistorter. 

-Det här väcker frågan om du som sommargotlänning verkligen ska besöka Gotland under påskledigheten. Vår sjukvårdskapacitet är anpassad för antalet bofasta. Den riskerar därför att bli ansträngd om vi skulle få ett stort antal besökare i behov av vård. Vi måste alla ta vårt ansvar i den här situationen och undvika resor, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob.

Sjukvården kommer fortsätta arbeta enligt de rekommendationer som gäller, det vill säga att patienter med luftvägssymtom separeras från andra patienter vid vårdbesök på vårdcentraler och akutmottagningen.

Alla icke akuta operationer kommer att ställas in från och med i dag.

Fokus ligger fortfarande på att bromsa takten i smittspridningen och särskilt att skydda äldre personer och andra riskgrupper. Sjukvården planerar fortlöpande för uthållighet vad gäller materialförsörjning, intensivvårdsplatser, bemanning och rådgivning till invånare.

Med anledning av de nya konstaterade fallen av Covid-19 på Gotland, livesände Region Gotland en pressträff torsdag 26 mars klockan 13.00.