Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppmaning: Res inte till Gotland om du är i behov av hemtjänst eller hemsjukvård

Publicerad 2020-03-26 08:51
"Vi ber vi alla som är i riskgrupp och tänker ansöka om insatser vid tillfällig vistelse att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger,"
Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård på Gotland om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller nära och kära.
 
Folkhälsomyndigheten går med anledning av covid-19 ut med starka rekommendationer om att personer över 70 år och andra i riskgrupper bör stanna i sin hemkommun.
 
Det är också så att i det läge som råder har hemtjänst och hemsjukvård inom Region Gotland ett mer ansträngt läge. Sjukfrånvaron är högre och vi behöver planera för eventuellt ännu högre frånvaro. 
 
- Därför ber vi nu alla som är i riskgrupp och tänker ansöka om insatser vid tillfällig vistelse att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, säger Therese Thomsson, chef för myndighetsavdelningen inom Region Gotlands socialförvaltning.
 
Hon fortsätter:
- Vi vet att Gotland är kärt för många och att tillfällig vistelse är en viktig insats. Därför hälsar vi de varmt välkomna när läget har förbättrats, fortsätter Therese Thomsson.
 
Information finns nu på Region Gotlands hemsida som riktar sig både mot de personer som planerar resa till Gotland och till deras kommuner, som är de som begär tillfällig vistelse.