Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så är materialläget inom Region Gotland

Publicerad 2020-03-25 16:14
Skyddsutrustning och hygienartiklar diskuteras mycket i dessa tider, så också inom Region Gotland.
- Vi har god tillgång på handsprit, handskar och munskydd. Det är viss brist när det gäller visir och skyddsglasögon men det jobbar vi på att förbättra, säger Eva Borin, beredskapsläkare.
 
Skyddsutrustningen behövs främst inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Men viss skyddsutrustning är viktig även inom andra verksamheter som barnomsorg, skola, lokalvård och måltidsförsörjning.
 
För vissa personalgrupper är handspriten extra viktig. 
- De som jobbar inom hemtjänsten har svårt att tvätta händerna med tvål och vatten på väg mellan brukare. Då är handspriten viktigt, säger Agneta Nyström Adman, avdelningschef för hemtjänsten.
 
Eva Borin instämmer och säger att alla medarbetare inom regionen har ett ansvar att tänka efter. 
- Har jag möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten i 30 sekunder ska jag välja det alternativet. Kanske finns det verksamheter som klarar sig helt utan handsprit och kan avstå det till förmån för andra, säger Eva Borin.
 
Om det uppstår ett läge där det blir brist på en vara kommer det att göras prioriteringar. De bestäms av ansvariga för materialförsörjningen.

Region Gotland har via Socialstyrelsen bett om mer material, exempelvis andningsmasker, skyddsrockar och visir.
 
- Vi har under de senaste dagarna också blivit kontaktade av företag på Gotland som vill hjälpa till med exempelvis tillverkning av visir och ögonskydd. Engagemanget är stort och vi undersöker möjligheterna, säger Eva Borin.