Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesuppdatering hälso- och sjukvården med anledning av coronavirus

Publicerad 2020-03-25 15:43
Inga nya fall av Covid-19 har konstaterats och det förhållandevis lugna läget kvarstår.
Folkhälsomyndigheten gick igår ut med en ny föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer som kommer att innebära förändringar i restaurangerna på lasarettet och på Korpen. Det främsta syftet är att i så stor utsträckning som möjligt undvika köbildningar.