Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronavirus – självskattningstest

Publicerad 2020-03-25 09:37
Ska jag kontakta vården eller räcker det med att stanna hemma med mina symtom? Gör vårt självskattningstest för att få vägledning.
De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa.
 
Syftet med självskattningstestet är att ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar. Självskattningen leder inte till direktkontakt med vårdgivare.
 
Använd inte detta självskattningstest om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.
 
Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.