Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland säkrar det demokratiska beslutsfattandet

Publicerad 2020-03-24 15:44
För att minska smittspridningen av covid-19 och samtidigt värna det viktiga demokratiska beslutsfattandet har Region Gotland tagit fram rekommendationer och klargöranden för hur politiska sammanträden bör genomföras.

Regionens rekommendationer ligger i linje med Sveriges kommuner och regioners (SKR) syn på saken. Våra rekommendationer rör bland annat att begränsa antalet ledamöter när våra nämnder, regionfullmäktige och regionstyrelsen sammanträder.

Representanter för samtliga partier som sitter i fullmäktige har i dag beslutat att begränsa antalet ledamöter till 36 när fullmäktige sammanträder nästa gång den 30 mars.

– I kristider är det viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Därför är vi överens om att kommande möten i regionfullmäktige, regionstyrelse och regionens nämnder ska koncentreras till de ärenden där beslut verkligen krävs. Vi vill undvika att driva andra ärenden som innebär att resurser tas från den viktiga ledningsfunktionen, säger Inger Harlevi (M), ordförande för regionfullmäktige.