Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesuppdatering hälso- och sjukvården med anledning av coronavirus

Publicerad 2020-03-24 15:40
Det förhållandevis lugna läget i sjukvården kvarstår. Inga fler bekräftade fall av Covid-19 har inkommit det senaste dygnet.

Det innebär att Gotland totalt sett har fem bekräftade fall.

Tänk över om resan är nödvändig
- Nu är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och bidrar till att minimera smittspridningen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi ska tänka igenom om resan till exempelvis till storstäderna, till fjällanläggningen, till sommarstugan eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.