Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-03-24 15:33
I dag, den 24 mars, har regionstyrelsen haft sammanträde.

På mötet behandlade man, bland annat, stödpaket till näringslivet med anledning av coronavirusets verkningar, kompletteringsbudget 2020, försäljning av Snäck camping, samt verksamhetsstöd till sociala föreningar 2020.