Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesuppdatering hälso- och sjukvården med anledning av coronavirus

Publicerad 2020-03-23 16:10
Helgen har varit förhållandevis lugn. Materialförsörjning, intensivvårdsplatser, bemanning och rådgivning till invånare med mera är i fokus.
Ett nytt fall av Covid-19 blev känt i helgen (personen befinner sig i sitt hem) vilket innebär att Gotland totalt sett har fem bekräftade fall. Flertalet prover har tagits under helgen på patienter som lagts in på sjukhuset och samtliga provsvar har varit negativa. Rutiner för hur sjukvården hanterar patienter med misstänkt Covid-19 rapporteras ha fungerat väl.
 
Just nu handlar det mesta om covid-19 där materialförsörjning, intensivvårdsplatser, bemanning och rådgivning till invånare med mera är i fokus.
 
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har täta dialoger med övriga regioner, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten med flera för att följa utvecklingen, lära och göra allt vi kan i våra egna förberedelser, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.