Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Johan Gråberg, Anders Flanking, Jesper Skalberg-Karlsson, Meit Fohlin och Peter Lindvall.

Krispaket till näringsliv och civilsamhälle

Publicerad 2020-03-23 14:05
I dag har alliansstyret och oppositionen i Region Gotland presenterat ett krispaket för att stötta näringsliv och civilsamhälle i de ekonomiska svårigheter som uppkommer i samband med coronavirusets verkningar.

Dessa överenskommelser ska nu upp för beslut i respektive nämnder.

- Vi har på kort tid processat fram ett stort antal åtgärder som våra förtroendevalda i full enighet nu beslutat att genomföra. Åtgärderna syftar till att underlätta för framförallt näringslivet men även för civilsamhället, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

De första besluten tas redan i morgon på regionstyrelsens sammanträde. Det innebär bland annat att de lokala näringslivsorganisationerna får 500 tusen kronor vardera.

- Många branscher upplever ett mycket ansträngt läge och därför ska vi göra vad vi kan för att underlätta för dessa, säger Peter Lindvall.

Paketet presenterades vid en gemensam presskonferens med länsstyrelsen. Även länsstyrelsen går nu ut med åtgärder för att underlätta för de gotländska företagen. 

- Här på ön har vi ett gemensamt ansvar och det är viktigt att vi håller ihop och bidrar med olika lösningar utifrån våra olika ansvarsområden, säger Peter Lindvall.

 

Samlad information om nya coronaviruset på Gotland finns på www.gotland.se/nyacoronaviruset