Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Cancerscreening på Gotland pausas

Publicerad 2020-03-23 10:02
För att minska på smittspridning samt för att avlasta sjukvården har Region Gotland beslutat att införa ett tillfälligt stopp i sjukvårdsregionen när det gäller cancerscreening.
Utifrån Folkhälsomyndigetens rekommendationer för att minska på smittspridning samt för att avlasta sjukvården har Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland i samråd med Region Gotland beslutat att införa ett tillfälligt stopp i sjukvårdsregionen när det gäller screening för tjock- och ändtarmscancer, bukaortaaneurysm, livmoderhalscancer och mammografi. Beslutet gäller tills vidare.
 
- Regelbundna avstämningsmöten kommer att hållas för att se när verksamheterna kan komma att återupptas, säger chefläkare Thomas Kunze.
 
Region Gotland uppdaterar löpande på: https://gotland.se/nyacoronaviruset