Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pressträff

Publicerad 2020-03-23 09:36
Region Gotland kommer i dag att hålla en pressträff och där presentera ett antal åtgärder som vidtas med anledning av coronavirusets inverkan på vårt samhälle.

Åtgärderna syftar till att underlätta för i första hand det gotländska näringslivet, men också för civilsamhället. Pressträffen genomförs i dag klockan 13:00 i Rådhuset tillsammans med Länsstyrelsen Gotland.