Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ytterligare ett bekräftat fall av nya coronaviruset på Gotland

Publicerad 2020-03-21 14:11
Provsvar visar att ytterligare en person har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt fem personer nu är konstaterat smittade på Gotland.

Personen är smittad utomlands och har isolerat sig i hemmet och mår bra.

Det är viktigt att vi alla fortsatta hjälps åt för att minimera smittspridningen.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk

Region Gotland uppdaterar löpande på: https://gotland.se/nyacoronaviruset