Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vi behöver fortsatt hjälpas åt att minska smittspridningen av Coronaviruset

Publicerad 2020-03-20 18:17
Se filmen där smittskyddsläkare Maria Amér och hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob berättar om coronaläget på Gotland och ger råd om hur vi ska fortsätta att hjälpas åt för att minska smittspridningen.Samlad information om nya coronaviruset på Gotland finns på www.gotland.se/nyacoronaviruset