Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fortsatt inriktning att Almedalsveckan genomförs som planerat

Publicerad 2020-03-20 13:37
I veckan tog de lokala partirepresentanterna i huvudarrangörsgruppen beslutet att fortsätta arbeta utifrån planen att Almedalsveckan ska genomföras som vanligt. Även partierna i riksdagen, via sina projektledare, ställer sig bakom denna inriktning.
Den gemensamma bilden i de politiska grupperna är att det är viktigt att se framåt och Almedalsveckan är en ovärderlig mötesplats för att diskutera utmaningar och utveckling som vårt samhälle står inför.
 
- Idag finns det restriktioner för större sammankomster. Läget kan dock ändras längre fram under våren. Om restriktionerna fortsätter att vara aktuella så kommer vi att kommunicera detta så snart vi får den informationen, säger Lisbeth Bokelund, ordförande för huvudarrangörsgruppen, i vilken de lokala partirepresentanterna från de åtta riksdagspartierna ingår. Baserat på det allvarliga läge som viruset Covid 19 innebär så följer vi utvecklingen noggrant.