Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannonser lördag den 21 mars

Publicerad 2020-03-20 11:50
Här hittar du Region Gotlands samannons, publiceras i lokaltidningarna den 21 mars. Det är denna lördag två samannonser, en som handlar om tips och råd angående coronaviruset samt info om inställda evenemang. Den andra samannonsen är en ordinarie samannons, med bland annat information från teknikförvaltningen.