Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny lag om möjlighet att tillfälligt stänga skolor

Publicerad 2020-03-19 17:04
Riksdagen beslutade i dag om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Den kan användas till exempel i det läge som råder nu, med anledningen av coronavirusets spridning i Sverige.

Lagen betyder att en skolhuvudman och regeringen i vissa fall tillfälligt får stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Regeringen ges förutom att stänga förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet även möjlighet att tillfälligt stänga skolor på nationell nivå, regional eller kommunal nivå. 

Berörda huvudmän ska dock fortfarande erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller om vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet.

Lagen börjar gälla nu på lördag, den 21 mars 2020.

– Vi följer regeringens beslut och arbetar med vår egen plan för hur vi ska agera om det blir ett beslut i regeringen om att stänga grundskolor. Det kommer dock inte att bli aktuellt att stänga alla förskolor eller fritidshem på Gotland då vi behöver erbjuda barnomsorg till vissa samhällsviktiga funktioner, säger avdelningschef Torsten Flemming.