Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterad information till dig som är elev eller vårdnadshavare på Wisbygymnasiet

Från och med imorgon fredag genomförs samtliga lektioner genom fjärrundervisning. Inför lektion kommer undervisande lärare att ha:
 
- publicerat undervisningsmaterial på itslearning. Kursmaterial kommer att vara strukturerat i mappar.
- bjudit in eleverna till ett Skypemöte via kalendern i Outlook. Kalendern nås via våfflan (9 prickar) uppe till vänster i menyraden när du är i O365.
 
Inför lektion förväntas eleverna ha aktuellt läromedel framme, tagit del av lektionsplanering och undervisningsmaterial på itslearning, samt kopplat upp sig på Skypemötet. Man får tillgång till lektionen genom att klicka på kalenderhändelsen och ansluta. Vi rekommenderar headset för att höra läraren bättre och för att undvika rundgång. Läraren kommer vid lektionsstart att ta närvaron, förklara hur lektionen kommer att genomföras och hur man ska kommunicera med varandra.
 
Det finns en kurs skapad på itslearning som heter Hemstudier. Där publiceras instruktionsfilmer, guider etc. Kursen fylls på efterhand.
 
Elever som får stöd av specialpedagog eller speciallärare kommer att kontaktas för vidare planering. Studiehandledare på modersmål finns tillgängliga via mail och Skype.
 
Elever på apl följer arbetsplatsens rutiner. I de fall det uppstår en besvärlig situation tar eleven kontakt med ansvarig lärare.
 
1t1-centret håller öppet dagtid för de som behöver teknisk support.