Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Renspolningar av vattenledningar i Roma

Publicerad 2020-03-19 14:56
Som ett led i underhållsarbetet kommer Region Gotland söndag den 22 mars klockan 08.00-18.00 utföra renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Roma.

Vattnet kommer att då att stängas av. Kranen vid den egna vattenmätaren bör stängas. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc. Vattenhämtställe finns i korsningen Bruksgatan/ Klostervägen. Grumligt/missfärgat vatten kan förekomma efter en avstängning. Efter avslutad spolning, spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart.

Har du egen brunn berörs du inte av detta.

Framkomligheten på gatorna i samhället är begränsad där spolning genomförs.

Renspolning av vattenledningar i Roma

Pollex AB kommer under mars 2020 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Roma uppdrag av Region Gotland. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet påbörjas den 22 mars och beräknas pågå cirka 1 vecka.

De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan under vecka 12. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Område i Roma som påverkas:

Område i Roma som påverkas av underhållet på vattenledningsnätet