Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden beslutade om husbilsparkeringar och vattenskyddsområde

Publicerad 2020-03-19 12:58
Regionens tekniska nämnd höll möte onsdagen den 18 mars, då man bland annat beslutade om husbilsparkeringar samt godkände ett förslag gällande Åminne vattenskyddsområde.

Det blir husbilsparkeringar i flera hamnar på Gotland, bland annat planeras cirka tio husbilsplatser längs pirmuren i Visby hamn.

Ett förslag gällande Åminne vattenskyddsområde godkändes, och förslaget ska nu ut på samråd.

Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg berättar mer i denna kortfilm: