Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inställda arrangemang med anledning av Covid-19

För att minska spridningen av coronaviruset ställer Regionarkivet Gotland och Landsarkivet i Visby in alla föredrag, visningar och publika arrangemang fram till och med den 15 april.

Regionarkivet och landsarkivet i Visby har sedan länge en gemensam programverksamhet. För att minska spridning av Covid-19, coronaviruset har arkiven tillsammans beslutat att ställa in all programverksamhet fram till och med den 15 april. Detta gäller föredrag, kurser, visningar och andra publika arrangemang. Ändringar kan komma att ske med kort varsel.