Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-03-18 15:01
Politikerna äskar mer pengar för LSS-verksamheten.
I dag, den 18 mars, har socialnämnden sammanträtt. 
 

Socialnämnden äskar mer pengar för LSS
Det är stora underskott för LSS-verksamheten trots att socialförvaltningen har mycket låga kostnader nationellt sett samt bra kvalitet. Volymerna har ökat de senaste åren och då det rör sig om en rättighetslagstiftning (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är det svårt att påverka kostnaderna. Socialförvaltningen behöver tillskott för att klara finansieringen. Därför beslutade socialnämnden att hos regionstyrelsen äska ett tilläggsanslag på 23 miljoner kronor.

- LSS är underfinansierad och det beror på statliga beslut som vi inte kan påverka i nämnden. Därför begär vi extra pengar för det, säger ordförande i socialnämnden Rolf Öström (M).
 

Socialnämnden följer utvecklingen när det gäller coronaviruset
Under sammanträdet fick socialnämnden information om hur socialförvaltningen arbetar kring coronaviruset. Det handlade bland annat om bemanningsläget och om hur vi skyddar våra äldre och riskgrupper.

- Det finns en ständig politisk beredskap för dessa frågor i socialnämndens ordförandepresidium, säger Rolf Öström.